top of page

LTK Doping politik

Formålet med dopingpolitikken er at beskrive klubbens holdning og bestemmelser på området, således at klubbens medlemmer, trænere, ledere og forældre er bekendt med bestemmelserne på området.

Klubben tager skarp afstand fra enhver brug af doping og finder det etisk forkert at anvende kunstige præstationsfremmende hjælpemidler til forbedring af medlemmernes præstationer.

Til stævner
Der vil ved de fleste stævner i Danmark blive foretaget urinprøver m.v. ved det obligatoriske lægecheck inden stævnestart, og stikprøver af disse vil blive kontrolleret af Anti Doping Danmark. Ved større stævner og arrangementer, så som DM og lignende, kan Anti Doping Danmark også kontrollere efter stævnet/arrangementet. Typisk vil de kontrollerer medaljevindere, hvilket blot understreger, at brugen af doping for at fremme sine præstationer og resultater altid vil blive opdaget.

Tvivl vedrørende medicin
Bruger man lægeordineret medicin mod f.eks. Astma eller lignende skal man ved visse medicintyper have et godkendt certifikat af Anti Doping Danmark samt skriftlig dokumentation fra egen læge på, at det aktuelle præparat er tilladt at benytte for den enkelte idrætsudøver, også selv om præparatet eventuelt ikke står på dopinglisten fra Anti Doping Danmark.

Er du i tvivl omkring eventuel medicin du benytter eller reglerne og konsekvenserne omkring brugen af doping, så kan du altid læse mere på Anti Doping Danmarks hjemmeside: 

 

www.antidoping.dk

Du kan også kontakte Anti Doping Danmarks ekspertpanel, som altid er behjælpelige ved yderligere spørgsmål på tlf.nr.: 70 25 71 12

 

De har åbent mandag - torsdag fra 8.30-16.00 og fredag fra 8.30-15.00.

Såfremt man skulle ønske dette, er rådgivningen anonym.

index.png
bottom of page