top of page
Træningstider

Træningstider

TIRSDAG

Junior

17:00 - 18:00

Junior kamphold

17:00 - 18:30

Senior 

begynder/letøvet

18:30 - 19:45

Senior

øvet/kamphold

19:45 - 21:00

TORSDAG

Junior

17:00 - 18:00

Junior kamphold

17:00 - 18:30

Senior 

øvet/kamphold

18:30 - 19:45

Senior begynder/letøvet

19:45 - 21:00

SØNDAG

Junior

10:00 - 11:00

Junior kamphold

11:00 - 11:30

Senior fælles

11:30 - 13:00

Priser:
Kontingentet udgør 150 kr. om måneden. Deltager man på juniorholdet, udgør kontingentet 150 kr. om måneden. Indmeldingsgebyr er 50 kr. Kontingentet betales halvårligt (august og januar). Hvis du melder dig ind midt i en periode, skal du kun betale for de måneder, der er tilbage. I medlemskabet får man også adgang til Virumhallens styrketræningslokaler, rabat i Fightersport og Nippon sport.

Holdbeskrivelse:
Junior: På juniorholdet vil træningen bestå af centrale elementer af kickboxing, så som tekniktræning af slag og spark på puder, Koordination-, kondition-, styrke- og smidighedstræning, alt sammen med en legende tilgang. Da kickboxing er en kampsport, er den også forbundet med en vis disciplin, der skal respekteres for at kunne træne på holdet. Der forventes af børnene, at de hjælper hinanden med læringen ved at holde puder og plethandsker for hinanden. Af hensyn til børnene og disciplinen i kampsporten, vil forældre være velkomne i de sidste 10 min af træningen. Resten af træningen vil foregå uden forældre/bedsteforældre/venner mm. da vi derved sikrer en fokuseret træning for alle parter. Alle trænere har gennemgået obligatorisk førstehjælp for børn, og besidder ligeledes en børneattest (begge dele kan forevises på forlangende).

Trænere:  Peter C, Peter LP, Tommy, Richie, Amalie, Jens, Niels, Amalie & David.

Begynder/letøvet: På begynderholdet lægges hovedvægten på at opbygge de grundlæggende egenskaber inden for teknik i form af slag, spark og parader, samt koordination-, kondition-, styrke- og smidighedstræning. Der er på begynderholdet ingen sparring. Ligeledes er der fokus på den disciplin der kræves af udøverne af kickboxingen.
Trænere: Peter C, Peter LP, Richie, Tommy. Jens, Niels, Amalie & David 

Øvet: På øvet-holdet lægges der vægt på at udvikle de grundlæggende teknikker, til effektive slag/spark-serier, samt paraderne hertil. Der tages stadig højde for kondition-, styrke- og smidighedstræning, men på et lavere niveau end på begynderholdet. Der er ligeledes mulighed for letkontakts-sparring.
Trænere: Peter C, Peter LP, Richie, Tommy, Jens, Niels, Amalie & David. 

Kamphold: På kampholdet trænes teknikker og sparring på højt niveau. Sparring kan både være let- og fuldkontakt. Her  arbejdes der primært med forberedelse til kampe. På dette niveau er der stadig let fokus på styrke- og smidighedstræning, mens kondtionstræning udover sparring, forventes at laves udenfor træningstiderne. Dette kunne eksempelvis være løb, svømning eller cykling.
Trænere: Peter C, Peter LP, Richie, Tommy, Jens, Niels, Amalie & David.

bottom of page